FORTEX - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Products (JP)

soi cd 100 cotton dung cho det kim det khi

Sợi CD 100% cotton dùng cho dệt kim/dệt khí

Chi số sợiNe 20- Ne 40Nguyên liệu100% cottonThời gian giao hàngtrong vòng 1 tuầnNơi sản xuấtNhà máy tại Thái bìnhThương hiệuFortexĐịa điểm giaoTheo thỏa thuận hoặc tại kho bên bánThanh...

See more

soi 100 polytester nguyen sinh danh cho det thoi det kim

Sợi 100% polytester nguyên sinh dành cho dệt thoi/dệt kim

Chi số sợiNe 20- Ne 40Nguyên liệu100% xơ polyesterThời gian giao hàngtrong vòng 1 tuầnNơi sản xuấtNhà máy tại Thái bìnhThương hiệuFortexĐịa điểm giaoTheo thỏa thuận hoặc tại kho bên...

See more

soi 100 polytester tai sinh danh cho det thoi det kim

Sợi 100% polytester tái sinh dành cho dệt thoi/dệt kim

Chi số sợiNe 20- Ne 40Nguyên liệu100% xơ tái sinh polyesterThời gian giao hàngtrong vòng 1 tuầnNơi sản xuấtNhà máy tại Thái bìnhThương hiệuFortexĐịa điểm giaoTheo thỏa thuận hoặc tại...

See more

soi mau pha 100 polytester tai sinh danh cho det thoi det kim

Sợi màu pha 100% polytester tái sinh dành cho dệt thoi/dệt kim

Chi số sợiNe 20- Ne 40Nguyên liệu100% xơ màu tái sinh polyesterThời gian giao hàngtrong vòng 1 tuầnNơi sản xuấtNhà máy tại Thái bìnhThương hiệuFortexĐịa điểm giaoTheo thỏa thuận hoặc...

See more

cam ket chat luong (JP)

day chuyen san xuat hien dai dong bo, xuat xu tu Thuy Sy, Duc, Nhat...

cong nghe hien dai (JP)

day chuyen san xuat hien dai dong bo, xuat xu tu Thuy Sy, Duc, Nhat...

Chat luong on dinh (JP)

chat luong san pham on dinh, cai tien khong ngung

gia ca canh tranh (JP)

he thong quan ly san xuat chuyen nghiep tu khau mua hang - san xuat - kiem soat tien do/chat luong - quan ly thu chi phi

dich vụ hau mai (JP)

"lam hai long khach hang" la chuan muc va khong ngung hoan thien

doi ngu lanh nghe (JP)

doi ngu cong nhan va ky su lanh nghe, nhieu nam kinh nghiem

Phan hoi nhanh chong (JP)

giao hang dung han va du so luong

quan he lau dai (JP)

xay dung moi quan he lau dai voi nha cung cap, khach hang va doi tac

hop tac phat trien (JP)

luon san sang hop tac mua ban va chia se kinh nghiem voi moi doi tac

tai sao ban chon chung toi? (JP)

Tai Fortex, chung toi quan niem rang trai nghiem cua khach hang la dieu quan trong nhat. De co duoc dieu do, san pham, dich vụ voi chat luong tot, on dinh, la nen tang xay dung moi quan he lau dai va phat trien ben vung. Vi vay, chung toi da khong ngung hoan thien va phat trien nang luc quan ly va kiem soat chat luong on dinh, luon luon lang nghe phan hoi tu khach hang va chu dong tim kiem cac phuong phap cai tien khong ngung.

Read more >>

chat luong (JP)

on dinh

Partners (JP)