Tuyển dụng

FORTEX luôn hiểu rằng công ty có thể phát triển lâu dài và bền vững thì không thể thiếu sự đóng góp không ngừng của đội ngũ cán bộ công nhân viên để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng có chất lượng cao hơn. Do vậy, công ty luôn đặt vấn đề đào tạo nhân lực và thực hiện chính sách thu hút và đào tạo lao động giỏi lên vị trí hàng đầu trong hoạch định chiến lược doanh nghiệp.


  • Điều kiện làm việc

Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên làm việc. Cụ thể, Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị để nhân viên làm việc. Ngoài ra, các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.


  • Chính sách lương, thưởng và phúc lợi

Công ty có chế độ tiền lương cố định và thưởng căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao.

Ngoài ra, Công ty thực hiện đầy đủ công bằng các chế độ chính sách khuyến khích người lao động như tiền ăn ca, tiền lễ tết, thưởng hoàn thành kế hoạch. Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến trong hoạt động đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

Các vị trí tuyển dụng